Vaikų priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigas sistema

Kontaktai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius

Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai

Tel. (8 46) 45 21 63, (8 46) 45 23 46

Kabinetai Nr. 223, Nr. 224

Dėl registravimosi į vaikų vasaros stovyklas, kreiptis į vyr. specialistę Sigitą Muravjovą tel. Nr. +370 658 76 205.

El .p.  ;

Atsakingi asmenys:

Aušra Bočkuvienė – Švietimo ir sporto skyriaus specialistė, atsakinga už centralizuoto vaikų priėmimo į Mokyklas duomenų tvarkymą, prižiūrinti Mokyklų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, vaikų, lankančių ir pageidaujančių lankyti šių Mokyklų grupes, IS;

 

Irena Barbšienė – Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė, konsultuojanti Vaikų priėmimo į Savivaldybės mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo klausimais;

 

Rasa Žvaginienė – Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė, atsakinga už mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo programas duomenų tvarkymą IS.

Sigita Muravjova - Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė (neformalusis vaikų švietimas, vaikų vasaros poilsis).

Prisijungti